За мен

специалист - анестезиолог

Завършила медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - София.

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb