За мен

специалист - анестезиолог

Завършил медицина в МУ - Пловдив. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Платен прием
Работи с осигурител