За мен

специалист - анестезиолог

Завършила медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - София.

Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Работи с осигурител