За мен

Проф. Вилиян Платиканов е началник на КАИЛ към УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Съветник по трансплантология на Министъра на здравеопазването. Национален консултант по трансплантология.

Проф. В. Платиканов завършва медицина в МУ - Плевен, сертифициран доктор. 

1991 г. - придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”; 

2000 г. - защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”;

2005 г. - придобива научно звание „доцент” в КООХАИЛ, МУ - Варна;

2008-2010 г. - проведена и завършена специализация за сертифициран преподавател по анестезиология към Световната федерация на анестезиолозите (WFSA - ISIA);

2010 г. - завършена магистратура по „Здравен мениджмънт”;

2008-2010 г. - член на СНС по хирургия при ВАК

Професионален опит:

1985 г. - общо практикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч;

1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол;

1987 г. – 2005 г. - анестезиолог в УМБАЛ – гр. Плевен;

1989 г. – 2005 г. – началник на Сектор по АИЛ към катедра по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Георги Странски”, гр.Плевен;

2005 г. – 2007 г. – доцент по анестезиология в КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина” - гр. Варна;

2007 и в момента – началник КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна;

2009-2010 г.– съветник по трансплантология на Министъра на здравеопазването;

2009-2010 г.– национален консултант по трансплантология;

Специализации:

Австрия, Германия, Швейцария, Англия, Сърбия, Словакия

Професионални интереси: анестезиология и интензивни грижи, трансплантология, лечение на остра и хронична болка сепсис, управление на трудни дихателни пътища.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
Работи с осигурител