За мен

специалист - Обща медицина

Завършила е Медицина в МУ - гр. Стара Загора

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Стара Загора

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Търговска № 70
Платен прием
Работи с осигурител