Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина
Нефрология

Специалности

Нефрология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb