Последователи
Д-р Никола Дончев Дончев
Мариела Даскалова
д-р Огнян Гъцев
Кристина Стоянова
Кристина Стоянова
Студент по медицина