За мен

Управител на медицински център "Княгиня Клементина"

 • През 1982 г. завършва Висш медицински институт, гр. Варна;
 • От 1982 г. - 1989 г. работи като ординатор в АГ Комплекс в окръжна болница гр. Търговище;
 • През 1989 г. придобива специалност "Акушерство и гинекология";
 • От 1990 г. - 2007 г. работи като акушер-гинеколог в IV МЦ гр. София;
 • 2007 г. – 2008 г. придобива специалност "Здравен мениджмънт" в УНСС гр. София;
 • От м. април 2007 г. е Управител на МЦ "Кн. Клементина - 06" ЕООД.
 • Медицински център "Княгиня Клементина 06" ЕООД е търговско дружество, учредено с Решение на Общото събрание на акционерите на Пета МБАЛ София ЕАД, по протокол от 27.01.2006 г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 2706/2006 г.

Лечебното заведение се управлява от Управителя д-р Мариана Мичева, съгласно изискванията на ЗЛЗ, избрана от Съвета на директорите на Пета МБАЛ София ЕАД в качеството му на едноличен собственик на капитала. Лечебното заведение е регистрирано в РЦЗ – София град в съответствие с изискванията на ЗЛЗ. Диагностично-лечебната дейност на лечебното заведение се осъществява в предоставени под наем кабинети в Диагностично-консултативния блок на Пета МБАЛ София ЕАД, което създава много добри условия за осигуряване на лесен достъп и кратък път до пълния цикъл на медицинската помощ.

Специалистите, работещи в Медицински център осъществяват следните дейности:

 • Насочване и извършване на медико-диагностични дейности
 • Ивършване на високоспециализирани дейности по някои специалности
 • Профилактика и превенция на социално значимите заболявания
 • Медицинска експертиза на работоспособността.

Медицински център "Кн. Клементина 06" ЕООД е сключил договор с НЗОК за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ по реда на НРД.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Столетов 67-А
Платен прием
Работи с осигурител