За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен, специализант по ендокринология в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" Велико Търново

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
359878786038
Платен прием