Последователи
д-р Красен Иванов
д-р Красен Иванов
Гастроентерология
д-р Венелин Маринов Маринов
д-р Венелин Маринов Маринов
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Цветелина Великова, дм