За мен

Д-р Багрова е завършила медицина във Втори медицински институт в Москва.

  • Има специалност по обща медицина от 2006г.
  • Повече от 30-годишен опит в дерматологията