За мен

специалист - кардиолог

Завършила медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по кардиология в МУ - София.

Опит

9700, Шумен, България, ул. Цар Освободител 100
Платен прием
Работи с осигурител