За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по ортопедия и травматология. Началник отделение ортопедия и травматология в МБАЛ-Ловеч

Специалности по ортопедия и трваматология, спортна медицина и здравен мениджмънт. Курсове и квалификации-ехографска диагностика на тазобедрена става по ГРАФ, спортна медицина, артроскопия и ендопротезиране. 

Управленски опит - зам. председател на борда на директорите в МБАЛ-Ловеч