Опит

1000, София, България, DRAGAN CANKOV 3
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина
Медицинска физкултура

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb