За мен

Завършил Медицински колеж Плевен. Специалност рентгенов лаборант

Работи в МБАЛ -Благоевград