За мен

Петя Чопаринова е управител на Аптека 36,6-Маджаров от 2013 г.

Завършва фармация в Медицинския университет в Пловдив. Преди да стане управител, работи като фармацевт във верига Аптеки 36,6 в Пловдив. 

Има професионален опит в сферата на хомеопатията.

Опит

Управител
4000, Пловдив, България, бул. България 63