Последователи
Д-р младен таиров
Д-р младен таиров
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Милка Ганева
д-р Милка Ганева
Общопрактикуващ лекар
д-р Ваня Жечева
д-р Ваня Жечева
Общопрактикуващ лекар
д-р Савина Мончева
д-р Савина Мончева
Физикална и рехабилитационна медицина