За мен

специалист - гастроентеролог

Завършил медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по гастроентерология в МУ - София.

Опит

7500, Силистра, България, ул. Д-р Анастас Янков 2