За мен

специалист - гастроентеролог

Завършва медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по гастроентерология в МУ - София.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100

Образование

Вътрешни болести
Гастроентерология

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb