За мен

Старша медицинска сестра в отделението по "Анестезиология и интензивно лечение”. Допълнителни специалности - социална педагогика и социални дейности.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А