За мен

Старша медицинска сестра в отделението по "Анестезиология и интензивно лечение”. Допълнителни специалности - социална педагогика и социални дейности.