Опит

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А
1000, София, България, бул. Ген. Столетов 67-А

Образование

Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb