За мен

В момента работи като лекар и специализира гастроентерология в МБАЛ гр. Варна към Военномедицинската академия – София

Д-р Яна Димитрова е завършила Медицинския университет във Варна през 2012 г. Още в края на следването си се насочва към гастроентерологията, защото тази специалност съчетава прилагането на различни знания и умения – ултразвукова и ендоскопска диагностика, възможност за инвазивни процедури, съвременни инструментални и медикаментозни методи на лечение. В момента работи като лекар и специализира гастроентерология в МБАЛ гр. Варна към Военномедицинската академия – София.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Работи с осигурител
Профилактични изследвания могат да открият безсимптомен хепатит
Профилактични изследвания могат да открият безсимптомен хепатит

Д-р Яна Димитрова е завършила Медицинския университет във Варна през 2012г. Още в края на следван...

Публикации

Профилактични изследвания могат да открият безсимптомен хепатит
Профилактични изследвания могат да открият безсимпто...
Публикация