Последователи
д-р Филип Шевалей
д-р Филип Шевалей
Вътрешни болести
Д-р Едис Конедарева
Д-р Едис Конедарева
Студент по медицина
д-р Донка Кочева
д-р Донка Кочева
Пневмология и фтизиатрия
д-р Мустафа Узунов
д-р Мустафа Узунов
Гастроентерология