За мен

Дипломи за две специалности - Специалист по обща дентална медицина и специалист по оперативно зъболечение и ендодонтия. Интереси и в областта на денталната физиотерапия.

3-месечна следдипломна специализация по международна научна програма в Университета на гр. Грац, Австрия.

Двукратна дългосрочна следдипломна специализация по международна научна програма в Университета на гр. Регенсбург, Германия

Ръководител на Катедрата по Консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, МУ, гр. София

От 1984 год. и продължава: практикуващ клиничен зъболекар с 2 специалности

От 1991год. и продължава: Университетски преподавател