За мен

Д-р Мария Енева завършва с отличие медицина през 2015 г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски". След дипломирането си работи последователно като лекар ординатор в отделенията по вътрешни болести и гастроентерология към Пета МБАЛ, гр. София.

От 2016 г. е лекар-специализант в отделението по образна диагностика към УМБАЛ Света Екатерина, гр. София. Участва в национални и международни конгреси, както и в срещите на асоциацията на специализантите по образна диагностика в България „Radiology Together”. Посещава специализирани обучителни курсове към Европейското училище по радиология (ESOR).

Член е на Български лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация по радиология (БАР), Европейското дружество по радиология (ЕSR) и Северноамериканското дружество по радиология (RSNA).

Д-р Енева има интереси в сферата на сърдечно-съдовата и абдоминалната радиология, както и в образната диагностика на заболяванията на главата и шията.

Владее английски, немски и руски език.   

Опит

лекар - специализант
1431, София, България, бул. П. Славейков 52А
02/ 9159 673
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

2016 -
Образна диагностика
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Образна диагностика

Сертификати

Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2018-07-09

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb