За мен

Д-р Снежана Христова е тесен специалист по базална имплантология, преминала двугодишен цикъл на обучение под ръководството на проф. д-р Стефан Иде - създател и активноразвиващ базалната имплантология.

Бързо, ефикасно и безопасно изпълняване на имплантацията едновременно с екстракцията на зъбите. Базалните импланти позволяват бърза работа - няма период на изчакване на заздравяване на екстрахираните зъби, защото самите импланти се фиксират в здравата кост (кортикалиса, който не подлежи на атрофия с времето) и постигат първична стабилност. Д-р Христова не предлага скъпоструващи и с неясен краен резултат процедури като увеличаване обема на костта и/или повдигане на синуса! А осигурява качествено лечение и при най-сложните случаи като силна атрофия на костта, заболяване на пародонта, при диабет и др. Често имаме случаи, в които едновременно с екстракцията на проблемен зъб в следствие на фрактура или възпалителен процес, се поставя базален имплант в раната на току-що извадения зъб заедно с временна коронка. Пациентите остават доволно, защото не се нарушават естетиката и функцията на зъбите, а и се спестяват време и пари. Системата на базалните импланти е приложима както при единични възстановявания и сегменти, така и при цялостни възстановявания на горна и долна челюст

Екстракцията на зъбите и поставянето на базалните импланти става в едно посещение, а самата ортопедична конструкция се изготвя в рамките на 3-5 дни. Ориентирани сме към постигане на бързи и качествени резултати - нашите пациенти имат възможността да възстановят до 5 дни своята дъвкателна функция, да подобрят своя социален статус, да повишат качеството на живота си! Обикновените имплантологични системи има 6-месечен период на изчакване, след който следва процес на сваляне на конци и едва тогава започва оздравителната и възстановителна процедура