За мен

Доцент по научна специалност 03.01.53 –Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Здравни грижи/ - 2011г.

Специализации

 • Стогодишнина от основаване на Международния сестрински съюз, Англия, /1999/
 • Обучение за подготовка на фасилитатори по методологията на Международна програма «Решаване на проблеми за по-добро здраве» - Плевен - 2000 г.
 • Обучение за подготовка на тютори за провеждане на ПБО – Плевен 2001г.
 • Управление и администрация на здравното обслужване и общественото здраве, Гърция, /2002/
 • Обучение за обучаващи по образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите – Несебър 2007


Преподавателска дейност

 • лекции и учебно-практически занятия по: Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи; Практически основи на сестринските грижи; Принципи и методика на обучение; Ръководител кръжок за разработване на малки здравни проекти;

Научни интереси:

 • качество и ефективност на практическата подготовка на студентите – медицински сестри
 • Реални публикации в български списания: 59.
 • Участия в монографии: 3

Членство в научни и обществени организации:

 • Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
 • член на Националния съвет по качество към БАПЗГ;
 • Научно дружество по медицинско образование 

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb