За мен

Асистент по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в МУ-Плевен, ФЗГ, катедра “Сестрински хирургични грижи”

Специализации:

  • Медицинска педагогика - Медицински университет София, Факултет „Обществено здраве”- зачислена от 2012 год.

Преподавателска дейност:

  • Учебно-практически занятия по теоретични и практически основи на сестринските грижи
  • Учебна клинична практика

Научни интереси:

  • Иновативни методи в обучението на студентите от специалност « Медицинска сестра »
  • Медицинска педагогика

Членство в научни организации:

  • Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи