Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
35929225657
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:30

Вторник

07:30 - 14:30

Сряда

07:30 - 14:30

Четвъртък

07:30 - 14:30

Петък

07:30 - 14:30

Платен прием
Работи с осигурител
д-р Йоника Димова създаде публикация
2015
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни

Димова Й., Галев А.,Чобанова П. НПЦВЕХ-ВМАПребиваването на наши граждани в страни, ендемични за т...

Публикации

Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тро...
Публикация