Публикации

Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тро...
Публикация
д-р Йоника Димова създаде публикация
2015
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни

Димова Й., Галев А.,Чобанова П. НПЦВЕХ-ВМАПребиваването на наши граждани в страни, ендемични за т...