За мен

Доц. Дерменджиев е началник на отделението по професионални болести и алергология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. След дипломирането си започва работа в клиника по професионални заболявания към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. 

Отначало е в сектора по токсикология. През 2007-2009 г. е в отделението по алергология, а от 2010 г. е началник на отделението по професионални болести и клинична алергология.

Има 4 специалности - по вътрешни болести, професионални болести, клинична алергология и клинична токсикология. Завършил е множество курсове и следдипломни квалификации. 

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
35932602572
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител