Опит

1000, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb