За мен

Роден съм в Северозападна България и често се връщам там, говорейки езика и гледайки на света по характерния за местните хора начин. До преди няколко години мислех, че мога да допринеса с нещо за подобряване положението на медицинското съсловие в Б-я и активно работех на различни позиции в БЛС, застъпвайки тезата, че пазарната реуглация в разходването на общестевния ресурс за здравеопазване е най-важното условие за това. Оказа се, че една птичка пролет не прави, поради което се отеглих от обществена дейност и се отдадох на речен риболов, с което занимание се чувствам много по-добре. Професионално се усещам като средна ръка интернист, силно "опърлен" от burnout syndrome. Оптимист съм, по отношение вървежа на нещата в здравеопазването, като смятам, че решенията ще са кризисни, сиреч скъпи, което ще е и нашето изкупление за сегашните ни грехове.

Опит

1000, София, България, ж.к. "Овча Купел" до бл. 9 /МЦ. "Доверие" ЕАД каб. №122/
359898578868
Практика по договор с НЗОК от около 2000 възрастни пациенти, разгърната на кабинет и регистратура с две медицински сестри. Допълнително-гериатрия в старчески дом.
Платен прием
Работи с осигурител