Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
Отделение по трансфузионна хематология
Платен прием
Работи с осигурител