Опит

1000, София, България, ж.к. Овча купел 2, ул. Фридрих Грюнангер №2
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Вътрешни болести
Клинична хематология

Специалности

Клинична хематология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb