За мен

Завършила СУ "Св. Климент Охридски" - специалност Медицинска химия