За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по клинична токсикология в УМБАЛ - Плевен