Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Гастроентерология

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb