Последователи
проф. Борислав Маринов
проф. Борислав Маринов
Акушерство и гинекология
д-р Петя  Генчева
д-р Петя Генчева
Акушерство и гинекология
д-р Георги  Коларов
д-р Георги Коларов
Акушерство и гинекология
д-р Емил Бърдаров
д-р Емил Бърдаров
Кожни и венерически болести
д-р Томи  Попмарков
д-р Томи Попмарков
Акушерство и гинекология
д-р Катя Димитрова Венкова
д-р Катя Димитрова Венкова
Акушерство и гинекология
д-р Констанца  Тошева
д-р Констанца Тошева
Акушерство и гинекология
д-р Илиана Христова, дм
д-р Илиана Христова, дм
Акушерство и гинекология
д-р Наум  Симоноски
д-р Наум Симоноски
Клинична хематология
д-р Милкана  Щерева
д-р Милкана Щерева
Акушерство и гинекология
д-р Евелина  Желязкова
д-р Евелина Желязкова
Акушерство и гинекология
д-р Ася Младенова Чангалова
д-р Ася Младенова Чангалова
Акушерство и гинекология
д-р Силвия Оручева
д-р Силвия Оручева
Акушерство и гинекология
д-р Ирена Горанова
д-р Ирена Горанова
Нервни болести / Неврология
д-р Юли Деспотов
д-р Юли Деспотов
Нервни болести / Неврология
д-р Горан Деримачковски
1 2 3