Опит

2600, Дупница, България, пл. Свобода 1
Работи с осигурител