За мен

Д-р Петър Грибнев, дм е зам.-министър на здравеопазването в правителството на Кирил Петков.

 

Има образователна и научна степен „доктор“. През 1999 г. завършва медицина в МУ – София. През 2007 г. придобива специалност хирургия в МУ – София. През 2015 г. завършва магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в същия университет.

 

От януари 2002 г. до август 2004 г. е ординатор в хирургичното отделение към МБАЛ „Търговище“. В същия период е специализант по хирургия към Клиника по хирургически болести „Проф. д-р Ал. Станишев“ към МБАЛ „Александровска“, София. От август 2004 г. работи като ординатор към същата катедра.

 

От 2012 г. до 2017 г. е началник на операционния блок към Втора Хирургия на УМБАЛ „Александровска“. От 2016 г. до средата на 2021 г. заема длъжността началник направление „Онкологична хирургия“ към Втора Хирургия, УМБАЛ „Александровска“. В периода юли 2021 г. – декември 2021 г. е заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“. От октомври 2007 г. до 2022 г. е асистент към Катедра и клиника по хирургически болести „Проф. д-р Ал. Станишев“ към УМБАЛ „Александровска“.

 

Преподава на студенти по медицина, V курс и на студенти по дентална медицина, III курс. Участва в лекционните курсове на Катедрата по хирургия към МУ – София.

Има натрупан професионален опит в областта на чернодробната и жлъчната, лапароскопската дебелочревна, жлъчно-чернодробната хирургия, както и в колопроктологията, хирургията на стомаха и хирургичното лечение на хернии.

През годините е преминал квалификационни курсове в Белгия, Румъния, Израел и Сърбия.

 

 

Член е на EAES (Европейска асоциация по ендоскопска хирургия), ESCP (Европейско дружество по колопроктология), БХД (Българско хирургическо дружество, БЛС (Български лекарски съюз).

Опит

Зам.-министър
1000, София, България, пл. Света Неделя
зам.-министър
1000, София, България, пл. Света Неделя

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb