Филмът на една уникална операция за България, извършена през 2012 г. във Втора хирургия на Александровска
EN BLOC LAPAROSCOPIC SIGMOIDECTOMY...
SILS cystopericystectomy of hydatid cyst in the 4th liver segment with cholecystectomy – case report
SILS cystopericystectomy of hydatid cyst in the 4th liver segment with cholecystectomy – case rep...

AbstractIntroduction:Liver hydatid disease is the most common zooanthroponosis. The areas with hi...

Животът ни в техните ръце