Опит

3400, Монтана, България, ул. Сирма войвода 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Клинична хематология

Специалности

Клинична хематология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb