Опит

1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 108
Началник на Хирургичното отделение
Платен прием
Работи с осигурител