За мен

Проф. д-р Иван Петров Топузов, д.м., д.п.н. е преподавател в Медицински университет-Плевен.

Образование

 • Висше образование Висш медицински институт, София (1965).
 • Висше образование Медицинска академия, София (1975).

Академични позиции

 • Асистент във ВМИ – Плевен (1975).
 • Ръководител катедра "Кинезитерапия", ЮЗУ, Неофит Рилски, Благоевград (1997).
 • Доцент (1998).
 • Професор (2004).

Специалности

 • Mедицина, физиология, спортна медицина, хранене (1972).
 • Физиология и спортна медицина (1975).

Преподавателска дейност

 • Лекции по: Физиология, Спортна медицина, Нервни болести, Вътрешни болести, Функционална диагностика на ОДА, Ерготерапия и др.

Научни интереси

 • Затлъстяването при подрастващи.
 • Кинезитерапия при затлъстяване и целулит.
 • Спортна медицина.
 • Методи за диагностика на микратравматизма при спортисти.
 • Диагностика на микротравматизма.
 • Спортният травматизъм.

Членство в научни и обществени организации

 • Председател на Българско научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия (от 2001).

Езикова квалификация

 • Английски език (писмено и говоримо отлично).
 • Руски език (писмено и говоримо отлично).