За мен

Магистър по здравен мениджмънт от МУ-Варна.
Консултации
-Нормативна база и управление на риска в здравеопазването
-Изследователски методи в здравния мениджмънт
-Комуникации и PR в здравеопазването
-Маркетинг в здравеопазването
-Финансов мениджмънт в здравеопазването
-Мениджмънт на човешките ресурси
-информациони здравни системи и база данни
-Медицинско право