Опит

Лекар-специализант по анестезиология и интензивно лечение
1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
Медицинска сестра
1618, София, България, бул. "Македония" 38
Хоноруван преподавател по химия и биология
1303, София, България, бул. "Цар Симеон I" 200

Образование

2013 - 2019
Студент по медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb