За мен

Завършила ВМИ-Плевен, специалист по урология

Има преминати курсове по ендоуроголия, онкоурология и детска урология