За мен

Завършила ВМИ-Плевен, специалист по урология

Има преминати курсове по ендоуроголия, онкоурология и детска урология 

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968677384
Платен прием
Работи с осигурител