За мен

Завършено Висше образование през 1988 г. в МУ-София.

От 1988 до 1990 г. - „Завеждащ здравен участък” в с. Миланово (Своге).

От 1990 до 1994 г. - редовен аспирант в Националния център по ФМР – София.

Защитена кандидатска дисертация през 1994 г.

Специализация 2 г. в САЩ (1994-96 г.).

1997 г. - асистент в Катедрата по ФМР към МУ-София.

1988 г. - престепенуване от „Старши асистент” до "Главен асистент".

2004-2005 г. - хоноруван Доцент към Медицински колеж "Й. Филаретова" на МУ-София. От 2007 г. е Доцент в Катедрата по ФМР на МУ-София, база Клиника по ФМР на УМБАЛ “Александровска”.

От 2008 г. - Началник на Клиниката по ФМР.


Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359899401615
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител