За мен

Старша мед. сестра в Клиника по Вътрешни болести към МБАЛ - Варна ВМА

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител