Опит

3000, Враца, България, бул. 2-ри Юни 66
359886954353
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
ОПЛ
3000, Враца, България, Бул."Втори юни" 66 ет.4 кабинет-2
ludmila.kostova@gmail.com +359/0886/954353

Образование

Педиатрия

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Педиатрия

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-10-08
Шуслерова сол №2
2018-11-06
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2018-11-12
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2018-11-13
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2018-11-13
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2018-11-15
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-11-15
КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ПРИ БИОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ ОТНОСНО ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2018-11-22
Биотехнологии и производство на биологични лекарства
2018-11-22
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2018-11-27
Имунологична диагностика на туберкулозата
2018-11-29
Бронхиална астма в детска възраст
2018-11-29
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-11-29
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2018-11-30
Шуслерова сол №3
2018-12-04
Ергономия - предмет, задачи, същност
2018-12-06
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2018-12-06
Неонатална жълтеница
2018-12-06
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-12-06
Анемия по време на беременност
2018-12-07
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-12-07
Медикаментозна алергия
2018-12-11
Ухапвания от змия
2018-12-11
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2018-12-13
Кожен LUPUS ERYTHEMATOSUS
2018-12-19
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2018-12-20
Шуслерова сол №4
2019-01-02
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-01-03
Придобита хемофилия
2019-01-03
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-01-10
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-01-10
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2019-01-11
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-01-23
Още нещо за подагра
2019-01-28
Ранна диагностика при простатен карцином
2019-01-28
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2019-01-29
Очни усложнения при диабет
2019-01-31
Оптична кохерентна томография при заболявания на ретината
2019-01-31
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2019-01-31
Съдова функция и артериален еластицитет
2019-02-04
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2019-02-07
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2019-02-08
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-02-12
Шуслерова сол №6
2019-02-19
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2019-02-19
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2019-02-21
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2019-02-21
ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2019-02-22
РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
2019-02-22
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2019-02-22
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2019-03-05
Шуслерова сол №11
2019-03-13
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2019-03-22
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНО - СЪДОВ РИСК
2019-03-26
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2019-03-27
ИНДИКАЦИИ ЗА ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ. ВИДОВЕ ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
2019-04-02
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2019-04-02
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-04-02
Бременност и опасност от йоден дефицит
2019-04-03
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАРДИОВЕРЗИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ –ИНДИКАЦИИ, КОНТРАИНДИКАЦИИ, ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА
2019-04-05
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2019-04-05
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2019-04-08
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2019-04-08
Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидни злокачествени тумори
2019-04-10
Тикове
2019-04-10
Шуслерова сол №12
2019-04-11
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2019-04-11
Функционално носно дишане
2019-04-12
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2019-04-12
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комари заболявания
2019-04-12
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2019-04-15
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2019-04-15
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2019-04-16
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2019-04-16
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2019-04-25
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2019-04-25
Често боледуващите деца през призмата на хомеопатията
2019-04-25
Хронична тазова болка при жени
2019-04-28
Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2019-04-29
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
2019-05-01
Шуслерова сол №5
2019-05-05
Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2019-05-17
Шуслерова сол №9
2019-06-04
Бременност и ракови заболявания
2019-06-24
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-06-28
Агресивно поведение при болни с напреднали периметрични промени
2019-06-29
Шуслерова сол №10
2019-07-15
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-07-18
Агресия и агресивност
2019-07-19
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-07-20
Психология на труда. Професионален стрес
2019-07-22
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономия и организация на труда
2019-07-22
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2019-07-22
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2019-07-23
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2019-07-23
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-07-23
СИНДРОМ НА ПОЛИКИСТОЗНИ ЯЙЧНИЦИ
2019-07-25
Шуслерова сол №8
2019-08-02
Шуслерова сол №7
2019-09-03
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-09-11
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-10-04
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-10-08
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2019-10-08
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-07
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-06
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2019-12-18
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-16
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-03-06
Репродуктивни нарушения при мъжа
2020-03-06
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета
2020-03-06
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-16
Избор на първа инжекционна терапия
2020-10-31 10:52:01

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb